Jdi na obsah Jdi na menu
 


weapon

25.5.2007 21:17| jakub | vybava

Armory a weapony pro classy

HUMAN

Warlord:
-Polearm
-Heavy armor(zvysuje p def)/Light Armor (zvysuje evasion a p def)

Gladiator:
-Dual Sword/Blunt
-Heavy armor(zvysuje p def)/Light Armor (zvysuje evasion a p def)

DarkAvenger:
-Blunt/Sword
-Heavy Armor (zvysuje P Def)

Paladin:
-Blunt/Sword
-Heavy Armor (zvysuje P Def)

Treasure Hunter:
-Dagger
-Light Armor(zvysuje DEF)

Hawkeye:
-Bow
-Light Armor(zvysuje DEF)

Sorcerer:
-No Mastery (obvykle Staff)
-Robe (zvysuje P Def)

Nekromancer:
-No Mastery (obvykle Staff)
-Robe (zvysuje P DEF)

Warlock:
-NO Mastery (obvykle Staff/Dual Sword)
-Robe (P Def)/Light Armor (zvysuje P Def, casting speed, Atack speed, MP regenerace)

Prophet:
-NO Mastery (obvykle Staff/Dual Sword)
-Robe (P Def)/Light Armor (zvysuje P Def, casting speed, Atack speed)/Heavy Armor (zvysuje casting speed, P DeF, Atack Speed)

Bishop:
-NO Mastery (obvykle Staff/Dual Sword)
-Robe (P Def)/Light Armor (zvysuje P Def, casting speed, Atack speed)

LIGHT ELF

Temple Knight:
-Blunt/Sword
-Heavy Armor (zvysuje P Def)

SwordSinger:
-Blunt/Sword //nekdy se do PVP hodi luk
-Heavy Armor (zvysuje P Def)

PlainsWalker:
-Dagger
-Light Armor(zvysuje DEF)

Silver Ranger:
-Bow
-Light Armor(zvysuje DEF)

SpellSinger:
-No Mastery (obvykle Staff)
-Robe (zvysuje P Def)

Elemental Summoner:
-NO Mastery (obvykle Staff/Bow)
-Robe (P Def)/Light Armor (zvysuje P Def, casting speed, Atack speed, MP regenerace)

Elven Elder:
-NO Mastery (obvykle Staff/štít a meč)
-Robe (P Def)/Light Armor (zvysuje P Def, casting speed, Atack speed)

DARK ELF

Shilien Knight:
-Blunt/Sword
-Heavy Armor (zvysuje P Def)

BladeDancer:
-Dual Sword
-Heavy Armor (zvysuje P Def)

Abyss Walker:
-Dagger
-Light Armor(zvysuje DEF)

Phantom Ranger:
-Bow
-Light Armor(zvysuje DEF)

SpellHowler:
-No Mastery (obvykle Staff)
-Robe (zvysuje P Def)

Phantom Summoner:
-NO Mastery (obvykle Staff/Dual Sword)
-Robe (P Def)/Light Armor (zvysuje P Def, casting speed, Atack speed, MP regenerace)

Shilien Elder:
-NO Mastery (obvykle Staff/Bow/Dual Sword)
-Robe (P Def)/Light Armor (zvysuje P Def, casting speed, Atack speed)

DWARF

-Heavy armor(zvysuje p def)/Light Armor (zvysuje evasion a p def)
-Blunt/Polearm //obvykle ale s cimkoliv

ORC

Destroyer:
-Heavy armor(zvysuje p def)/Light Armor (zvysuje evasion a p def)
-Polearm/Sword/Blunt/Two Handed Sword/

Tyrant:
-Light Armor(zvysuje DEF)
-Fist

WarCryer:
-Heavy Armor (zvysuje P Def, Atack Speed, casting speed)/Light Armor (zvysuje P Def, casting speed, Atack speed, MP regenerace)/Robe (zvysuje P Def)
-v party nej Robe, na solo Heavy
-NO MASTERY //Obvykle cokoliv (Asi nej je dýka nebo duály)

Overlord:
-Heavy Armor (zvysuje P Def, Atack Speed, casting speed)/Light Armor (zvysuje P Def, casting speed, Atack speed, MP regenerace)/Robe (zvysuje P Def)
-na solo Light nebo Robe, do party Robe
-NO MASTERY //Obvykle cokoliv (dobrý je např. pole)

dobyvani hradu

25.5.2007 20:51| jakub | info

Dobývání hradu (Castle Siege)

Zpočátku hrady obývají NPC klany.
Když některý z klanů tyto NPC porazí a hrad obsadí, stane se hrad jeho vlastnictvím. Pokud se klan hradu vzdá, navrací se hrad do původního stavu.
Pouze hradní pán může určit čas obléhání. To udělá prostřednictvím NPC chamberlain. Jakmile je čas jednou nastaven, nelze ho už změnit.
Každý hradní pán musí určit čas dalšího obléhání během 24 hodin po zabrání hradu. Pokud tak neučiní, hra čas nastaví automaticky na dobu dva týdny po dobytí hradu. V takovém případě se jedná o stejný den v týdnu, přičemž všechna obléhání se odehrávají o víkendu reálného času.
Hrad nemůže být až do dalšího obléhání žádným způsobem poškozen. Další obléhání proběhne v sobotu nebo v neděli dva týdny poté, co byl hrad dobyt. Klan, který hrad dobyl, si ho tak může užít až 15 dalších dní.

Image

Obecné informace o obléhání

Obléhání se může odehrávat v hradech Gludio, Dion, Giran, Oren, Innadril, Goddard a Aden. Devastated Castle je jedinečný clan hall, který lze získat v bitvě s NPC.
Obléhání se mohou oficiálně zúčastnit pouze klany s levelem 4 a výše. Klany s nižším levelem nebo hráči bez klanu se mohou také zúčastnit, ale nemohou hrad vlastnit.
Dokud hrad některý z klanů nezabere, vlastní ho NPC.
Pokud je klan, který vlastní hrad, rozpuštěn, vrací do hrad ke svého původního stavu.

Registrace na obléhání - útočníci

Vyzývající clan leader musí mít naučený skill Seal of Ruler, pokud chce ovládnout hrad. Dále musí navštívit registrační NPC poblíž hradu, aby se mohl přihlásit do obléhání.

Registrace na obléhání - obránci

Image Každý klan, který chce pomoci s obranou hradu, se musí registrovat jako obránce.
Každý takový klan musí mít alespoň level 4. Pokud se chcete přihlásit jako obránce, promluvte si s NPC poblíž hradu (hradní pán s tím musí souhlasit). Hradní pán může 24 hodin před obléháním schálit a upravit seznam obránců.
Klan, který vlastní hrad, se nemusí registrovat - je automaticky zapsaán na seznam obránců a nemůže z něho být odebrán.

Začátek obléhání

Obléhání začne v předem stanovený čas. Když se tak stane:

 • Hrad a jeho okolí je označen za bojiště.
 • Některé NPC v okolí hradu a v jeho vnitřku dočasně přestávají plnit své funkce.
 • Když některý z útočníků zemře, objeví se v druhém nejbližším městě.
 • Když obléhání začne, všechny postavy uvnitř hradu, které nejsou zaregistrovány na seznamu obránců, jsou teleportovány do druhé nejbližší vesnice.
 • Všechny hradní brány se automaticky zavřou.

ImageImageImage

Boj

Image Útočníci a obránci jsou nepřátelé. Spojenci jednotlivých klanů jsou přátelské síly.
Klany na straně útočníků, které nejsou v alianci, spolu nemají žádný vztah. Postavy, které nejsou zaregistrovány jako útočníci nebo obránci, také k ostatním nemají žádný vztah.
V průběhu obléhání nemusíte držet klávesu Ctrl, abyste mohli zaútočit na postavu. Stejně tak vám nepřibydou PK body, pokud někoho na bojišti zabijete.
Tento status zůstane u bojujících ještě chvíli poté, co opustí bojiště. Během této doby opět nejsou žádné postihy za PK.
Když postava na bojišti zemře, odečtou se mu zkušenosti, ale nemohou z něj vypadnout předměty. V průběhu obléhání je ztráta zkušeností při smrti omezena na 1/4.
Klany, které hrad brání, mohou po smrti začínat buď uvnitř hradu, nebo v druhé nejbližší vesnici. To platí nejen pro klan, který hrad vlastní, ale i pro všechny ostatní na straně obránců.

Hradní brány

Na hradní brány je možné v průběhu obléhání útočit (jindy ne).
V průběhu obléhání nejde brány posilovat. To je možné pouze před ním prostřednictvím Chamberlaina.
Brány, které byly zničeny, už není možné v průběhu obléhání opravovat.
Brány se znovu otevřou, když se změní majitel hradu. Jejich HP však až do konce obléhání budou výrazně nižší. Po skončení obléhání se brány vrátí do výchozího stavu.

Obléhací velitelství

Vůdce klanu na levelu 4 získá skill Build Headquarters (Postav velitelství). S jeho pomocí může postavit poblíž hradu základnu. V ní se mohou oživit padlí útočníci (místo druhého nejbližšího města) a HP a MP se v ní regenerují rychleji než obvykle.
Tento skill mohou používat pouze clan leadeři na straně útočníků a při seslání spotřebuje 300 C gemstonů. Lze ho použít pouze v určené oblasti bojiště a nejvýše jednou za obléhání.
Velitelství po skončení obléhání zmizí.
Vlajka velitelství má určitý počet HP a je možné na ni zaútočit. Pokud je zničena, musejí členové klanu začínat z druhého nejbližšího města.

Ukončení obléhání

Obléhání trvá dvě hodiny. Pokud útočící clan leader dokáže vyrýt svoje jméno na posvátný artefakt pomocí skillu Seal of Ruler, změní se majitel hradu. Použití tohoto skillu ale nějakou dobu trvá a clan leader v jeho průběhu nesmí být přerušen. Operovat s artefaktem mohou pouze clan leadeři a to jenom ti na straně útočníků.
Změna majitele artefaktu před koncem obléhání se nazývá mid-victory. Pokud k němu dojde, útočníci si vymění strany s obránci. Všechny vlastnosti, které předtím obránci využívali, se vymění, včetně místa pro oživení.
Velitelství klanu, který právě zabral hrad, zmizí. Když nastane mid-victory, jsou všichni hráči s výjimkou spojenců nových obránců posláni na oživovací místa.
Pokud klan, který předtím vlastnil hrad, nikdy dříve nepostavil velitelství, mohou na bojišti vztyčit jeho vlajku.

Image

Funkce hradů

Image V každém teritoriu je jeden hrad. Když jej klan obsadí, získá nad tímto teritoriem politickou a ekonomickou kontrolu pomocí daňového systému.
Jakmile je hrad obsazen, může klan stejně jako u clan hallu používat warehouse a gatekeepery k přesouvání mezi vnitřkem hradu a jeho okolím. Existují celkem tři druhy gatekeeperů.
Ve standardním nastavení vykonává hradní pán všechny funkce sám, avšak může se rozhodnout, že některá práva udělí členům svého klanu.
Hradní pán může upravovat daně v obchodech v daném teritoriu a vybírat je u Grand Chamberlaina. A protože hrad Aden je centrem celého království, nevybírá daně pouze v teritoriu Aden, ale i část daní vybraných v ostatních teritoriích.
Pán každého hradu může také spravovat panství (manor), prodávat na svém území semena a následně vyrábět předměty.
Hradní pán také může létat na Wyvernovi

Uspořádání hradů Gludio, Dion, Giran a Innadril

Místo oživování obránců je v obytných prostorách vnitřnho hradu.
Svatý artefakt je umístěn v komnatě za trůním sálem.
Do hradu není žádný vstup z vnější. Vede z něj ovšem cesta ven, což se dá využít při bránění.

Uspořádání hradu Goddard

Charakteristickým znakem Goddardu je to, že používá dva artefakty. Ten, kdo chce tento hrad získat, musí vyrýt své jméno na oba dva.
Narozdíl od ostatních hradů je Goddard vybaven zadními dveřmi, na které nejde útočit. Ty se na začátku obléhání zavřou a po jeho skončení se automaticky otevřou.

Uspořádání hradu Aden

Vnější hrad se skládá ze dvou hradních zdí. Do vnitřního hradu je možné se dostat pouze přes tyto dvě zdi.
V přední části první zdi je vchod. Jedno místo na vnější zdi je také možné pobořit obléhacím golemem. V první zdi je také cesta, která vede ven z hradu.
V druhé zdi je také vchod a také místo, které je možné pobořit obléhacím golemem.
Na některých místech mezi první a druhou zdí mohou být umístěny pasti.

Flame Control Tower

Flame Control Tower (Ohnivá věž) je stavba, která aktivuje nejrůznější obranné mechanismy hradu. K tomu je potřeba určitý obnos adena. Tyto mechanismy zahrnují zóny, které neustále ubírají HP, nebo snižují rychlost pohybu. Síla každé z těchto funkcí se dělí do čtyř stupňů v závislosti na množství investovaných adena. Pokud útočníci Flame Control Tower zničí, přestanou tyto mechanismy fungovat.

Přeloženo z oficiálních webových stránek z článku: http://www.lineage2.com/Knowledge/castle.html
Copyright © Verenae

zrod bytosti

25.5.2007 20:42| jakub | pribeh

Zrod bytostí ve světe Aden

Bylo, nebylo..............
Lidé žili na svém ostrově, odděleni od zbytku světa. Když se naučili konstruovat lodě, vydali se na širé moře. Mnoho bojovníků zahynulo při cestách na vratkých kocábkách. Proto všichni věřili, že není nic víc, než jejich ostrov a nekonečné moře. Postupně se jejich lodě zdokonalovaly, až jednoho dne vyplula další skupina udatných bojovníků a jejich chotí, které jim připravovaly jídlo a lovily ryby. Ale i tito lidé v bouři ztroskotali. Jenže je nepohltilo moře, tak jako ostatní. Pět mužů a tři ženy se příštího jitra po bouři probudili na pobřeží. Všude kolem byly převážně lesy. Tato skupina se zabydlela na stromech a po nich i další generace. Neznali tajemství výroby lodí, ale splynuly s přírodou, byli hbití a mrštní a zbystřil jim sluch. Tak se ve světě Aden zrodili elfové.
Lidé konstruovali stále dokonalejší lodě a podnikali další plavby. Některým se podařilo zakotvit u elfů, ale sotva vystoupili ze svého plavidla, rozpoutala se bouře. Blesky ničily a zabíjely. Když bouře ustala, vyletěl z hloubi lesa mrak šípů, jenž zabil všechny co přežili. Proto lidé vypluli na sever. Cesty se zdály být nekonečně dlouhé, ale přeci jen se tato přizpůsobivá rasa zabydlela i na sněhových pláních Elmoru. Byla zima a vál studený vichr. To byl důvod k tomu, aby se tělo přizpůsobilo, zmenšilo svůj celkový objem, ale zvětšilo svaly, které vytváří teplo. Tito lidé se naučili kovat nejkvalitnější zbraně, štíty a všechny věci, které jim napomáhaly k rozvinutému technickému životu. Tak se ve světě Aden zrodili trpaslíci.
Jakmile měli lidé podporu trpaslíků, začali s Novými zbraněmi a štíty lovit elfy. Šípy již nepronikly přes jejich masivní zbroj a tak zahnaly elfy hlouběji do neproniknutelného lesa. Někteří se stále snažili vzdorovat a když poznali, že nemají šanci, uchýlili se do tajných jeskyních systémů. Nikdo je tam nenašel, ale museli dodržovat přísná pravidla. Nesměli se bavit s nikým z jiné rasy a vycházet z jeskyní mohly pouze v noci. A to také splnily. Jejich pokožka se postupně zbarvila do modra, podle barvy okolního světa, který znali. Také se naučili rychle pohybovat, aby stihly nalovit potravu v noci, v temnu. Tak se ve světě Aden zrodili temní elfové.
Jednou v noci se vydala královna temných elfů, jménem Angelika, vykoupat pod vodopád. Odešla tajně, aby nebyla nikým rušena. Když už se chtěla vrátit zpět do jeskyně, zpozoroval ji mladý lidský válečník. V noci nerozpoznal kdo to je, ale určitě věděl, že to není člověk a to mu stačilo. Vyběhl ze křoví a chtěl zaútočit. Jenže Angelika ho uslyšela a jedním ze svých kouzel uspala. Jakmile se na něj důkladněji podívala, velmi se jí zalíbil. Odnesla ho do menší skryté jeskyňky a bděla u něj, dokud kouzlo nepominulo. Když se bojovník probudil, uviděl nad sebou stát krásnou postavu královny Angeliky. Domluvili se, že spolu utečou daleko od všech, někam do bájné pustiny Elmoru. Začalo už ovšem svítat a tak oba přečkali den, skryti v jeskyni. Za tu dobu prý bojovník namaloval podobiznu Angeliky. Hned po setmění se vydali na dlouhou cestu. Temní elfové svou královnu hledali, ale již nikdy ji nenalezli. Mysleli si, že ji unesli a uvěznili elfové. Proto jim vyhlásili válku, která trvá až dodnes. Lidé ztratili svého prince a když se dozvěděli, že temní elfové vyhlásili elfům válku, spojili se s elfy a společně s trpaslíky vytvořili nejsilnější allianci. Princ a královna opravdu našli pustiny Elmoru a jednoho dne se Angelice narodil syn. Už jako malý byl poměrně silný a rozložitý. Nejvíc ovšem milence překvapilo, že je jejich syn zelený. I přes to se ale přenesli a měli mnoho dalších dětí. Tak se ve světě Aden zrodili orkové.
Vypadalo to, že temní elfové nemohou zvítězit v tak nevyrovnaném boji. Všichni už zapomněli proč vlastně válka vypukla, ale mír nepřicházel v úvahu. Jednoho dne našel orkský šaman při obřadech jakousi mapu. Věděl jistě, že místo, které je na ní zakresleno, není nikde v Elmoru. Pod náčrtkem s popiskami byl podpis samotné pramatky Angeliky. Skupina bojovníků se tedy vydala do Adenu, kde ještě žádný ork nikdy nebyl, hledat ono vyznačené místo. Cestou potkali elfa, který jim ochotně propůjčil svou mapu. Pak ho zabili, okradli a snědli. Podle nově získané mapy snadno poznali, kde jsou a kam mají jít. Když došli na určené místo, prohledali okolí a našli vchod do jeskyně. Byl to domov temných elfů, kteří je přijali a pohostili. Vyprávěli si navzájem své příběhy, ze kterých vyplynula spojitost mezi oběmi rasami. Dohodli se tedy spolu a uzavřeli spojenectví. Tak vznikla druhá alliance.
Život ve světě Aden pokračoval, lidé zakládali nová města a orkové s temnými elfy je obsazovali a ničili. Nejedna bitva se rozhodla jen kvůli zradě. A zrádců stále přibývalo. Byli všude a ve všech rasách. Nakonec to vyvrcholilo schůzkou čtyř mocných mágů a jednoho zdatného kováře. Ti společně odešli do pustin. Člověk nekromancer, trpaslík warsmith, elf elementar summoner, temný elf spellhowler a ork overlord. Mágové si nesli knihy, svitky a tajné přísady a kovář nejvzácnější suroviny a materiál. Došli do obrovské jeskyně, ve které po několik dní přivolávali strašná monstra a pod kůži jim implantovali nejodolnější materiály. Společnými silami vytvořili spoustu nejrůznějších mutantů, které se snažili dále spojovat dohromady a dávat jim nejrůznější kouzla a síly. Až v den, kdy chtěli odejít zpět a s pomocí monster získat vládu nad světem, se zrodil ten ohyzdný gigantický drak, jehož jméno dodnes všichni jen šeptají. Těm, kteří ho stvořili, daroval smrt stejně, jako tisícům dalším. Tak se ve světě Aden zrodil Antharas a jeho přisluhovači.

armory

25.5.2007 20:40| jakub | vybava

Armory

No Grade

ArmorTypeModificationPhysical DefenseMP Boost
WoodenLight+2% Pdef, +41 HP940
DevotionRobe+15% casting speed 72109

D Grade
ArmorTypeModificationPhysical DefenseMP Boost
MithrilHeavy+20 Poison Resistance, With Shield + 126 HP 1930
BrigandineHeavy+153 HP, +5% Pdef2170
Reinforced LeatherLight+80 MP1430
ManticoreLight+91 MP1590
KnowledgeRobe+10% Matk -5 MP Regeneration103239
Elven MithrilRobe+7 Speed, -1 INT, +1 WIT115274
C Grade
ArmorTypeModificationPhysical DefenseMP Boost
Chain Heavy+5% to Dagger Defense, With Shiled +198 HP2420
Composite Heavy+5795 Weight , With Shield +5 Mdef 2780
Full PlateHeavy+269 HP, With Shield +5 shield blocking rate2970
Tempered MithrilLight+4 Evasion 1700
Plated Leather Light+4 STR, -1 CON1850
ThecaLight+5% Pdef2090
Drake Light+5% Mdef2180
KarmianRobe+5% Pdef, +15% Casting Speed129366
DemonRobe-269 HP, +4 INT, -1 WIT148461
DivineRobe+5% Pdef, +170 MP, -1 INT, +1 WIT159510
B Grade
ArmorTypeModification
Zubei Heavy Heavy+5%pdef, +294HP
Avadon Heavy Heavy+294HP, with Shield +24% Shield Defense
Blue Wolf HeavyHeavy+7 speed, +5% HP regeneration, +3 STR, -1 CON, -2 DEX
Doom HeavyHeavy+320 HP, + water breath, -3 STR, +3 CON, with Shield +24% Shield Defense
Zubei LightLight+4 Evasion
Avadon Light Light+5.25% Mdef, +5795 Weight
Blue Wolf Light Light+5% Pdef, +15% Cast speed, -2 INT, +3 MEN, -1 WIT
Doom LightLight+ water breath, +2.7% Patk, +2.5% MP regeneration, -1 STR, -2 CON, +3 DEX, -20% Poison chance
Zubei RobeRobe+10%Matk, -5%MPregen
Avadon RobeRobe+5% Pdef, +15% Castspeed
Blue Wolf RobeRobe+206 MP, +5% MP regeneration, -2 INT, -1 MEN, +3 WIT
Doom RobeRobe+7 speed, + water breath, +5% MP regeneration, +2 INT, +1 MEN, -3 WIT
A Grade
ArmorTypeModification
Majestic Heavy HeavyPhysical attack power +4%, accuracy +3, probability of being afflicted with stun -50%, STR+2. CON-2.
Nightmare Heavy HeavyPhysical attack power +4%, probability of being affected by sleep/hold -70%,CON+2, DEX-2. With Shield an enemy's melee attacks will be reflected slightly by 5%.
Tallum Heavy HeavyPhysical attack speed +8%, weight limit +5759, probability of receiving poisoning/wounds -80%, STR+2, CON-2.
Dark Crystal Heavy HeavyAmount of healed +4%, probability of paralysis -50%, STR-2, CON+2. With shield increase shield defense +18%.
Majestic Light LightBow attack power +8%, maximum MP +240, weight limit +5759, probability of being afflicted with stun -50%, DEX+1, CON-1.
Nightmare Light LightMagic defense +4%, probability of being afflicted with sleep/hold -70%, recovers about 3% in HP from the melee damage delivered to an enemy, DEX+1, CON-1 .
Tallum Light LightMP recovery speed +8%, maximum MP +222, probability of receiving poisoning/wounds -80%, MEN+2, WIT-2.
Dark Crystal Light LightPhysical attack speed/physical attack power +4%, probability of paralysis -50%, STR+1, CON-1.
Majestic Robe RobeMaximum MP +240, magic casting speed +15%, MP recovery speed +8%, probability of being afflicted with stun -50%, MEN+1, INT-1.
Nightmare Robe RobeMP recovery speed +4%, magic attack +8%, probability of being afflicted with sleep/hold -70%, INT+2, WIT-2.
Tallum Robe RobeMagic casting speed +15%, magic defense +8%, probability of receiving poisoning/wounds -80%, INT-2, WIT+2.
Dark Crystal Robe RobePhysical defense +8%, magic casting speed +15%, movement speed +7, reduces probability of spell cancellation slightly, probability of paralysis -50% WIT+2, MEN-2.

S Grade
Armor Type Modification Piece Sealed PdefUnsealed Pdef Unseal Fee
Imperial Crusader Heavy DEX -2 STR +2
P.Def +8%, Chance of Sleep/Hold -70%, HP +445
With Shield: Chance of Poison/Bleed -80%
Breastplate 1932051,072,500 AA
Gaiters 121128 672,000 AA
Helmet83-402,750 AA
Gauntlets55-268,500 AA
Boots55-268,500 AA
Shield 276290 282,000 AA
Drakonic Light STR +1 DEX +1 CON -2
Atk.Spd and P.Atk +4%, MP +289, Weight limit +5759
Leather Armor2362491,305,000 AA
Helmet93-402,750 AA
Gloves55-268,500 AA
Boots 55- 268,500 AA
Major Arcana Robe WIT +1 INT +1 MEN -2
Mattack +8%, Movement speed +7, Casting interruption -50%, Chance of Stun -50%, Weight limit +5759
Robe157166 +866 MP1,305,000AA
Helmet83-402,750 AA
Gloves55-268,500
Boots 55- 268,500
Tateothean Jewls More Mdef and + to MP when unsealed Necklace9195 +12 MP1,494,460AA
Earring6871 +12 MP1,120,845AA
Ring46 84 +12 MP 747,230AA


C5 - extra bonusy overenchanted setů

V Chronicle 5 budou u overenchanted setů různé extra bonusy. Zde jsou screenshoty některých ze setů ;)Převzato z l2news

Screeny ostatních armorů


Salamander Skin (D grade, Light, fullbody)


Robe of Seal (C grade, fullbody, robe)


Wedding dress (C4)
//<![CDATA[ _uacct = "UA-1362707-1"; urchinTracker(); //]]>

//<![CDATA[ //]]> NetAgent

NetAgent

trpaslici

25.5.2007 20:28| jakub | rasy

Dwarf

"Maphr vštípila ducha země do třetí formy, která byla vytvořena. A tak byla stvořena rasa trpaslíků."Trpaslíci jsou rasou země, obdařenou velkou fyzickou sílou a zálibou ve vyrábění předmětů. Potom co byla nejsilnější rasa v zemi, obrové, poražena, snažili se trpaslíci vetřít do přízně vždy nejsilnějšího vladaře v zemi. Výsledkem bylo, že se stali izolovanou rasou-neoblíbeni pro jejich hamižnou náturu. Hierarchické uspořádání jejich společnosti je přirovnáváno k uspořádání velkých obchodních společností. Trpaslíci jsou také stále velice uznáváni pro jejich obchodní a organizační schopnosti Základní dělení trpaslíků je na Scavengers, kteří hledají a získávají základní materiál; a na Artisans, kteří pak z tohoto materiálu vyrábějí výrobky.

Zvláštní schopnosti Trpaslíků:
Trpaslíci toho v batohu unesou mnohem více než ostatní národy.

Základní vlastnosti Trpaslíků:
Trpaslíci kromě své ohromné síly v ničem jiném nevynikají.

Trpasličí vesnice
Trpasličí pevnost je vesnice schovaná v horách, izolovaná od okolního světa. Trpaslíci uctívají boha země jménem Maphr. Svatyně Maphra vypadá velmi jednoduše a prostě. Socha Luciena, zabijáka červů, která stojí uprostřed vesnice na náměstí, slouží k uctění Luciena, statečného válečníka, který zničil strach nahánějící příšery. Trpaslíci se narodí ve vesnici, podnikají cesty do okolního světa a sbírají materiál potřebný pro jejich řemeslo. Často se vracejí do vesnice aby zde pilně pracovali na tvorbě působivých předmětů.


Trpaslík - bojovník
Všichni dospělí trpaslíci jsou členy cechu výrobců. Ze začátku jsou z nich učni, kteří se učí jak získávat všechen potřebný materiál, aby z něj pak mohli vyrábět nejrozličnější zbraně, štíty, nástroje a obléhací stroje.
Styl hraní: Narozdíl od ostatních válečníků, hlavní zaměření trpaslíků není boj muže proti muži. Jejich hlavní dovedností je totiž získávání materiálu a výroba předmětů. Jejich značná fyzická síla je však přesto činí vynikajícími "tanky" do party.

VlastnostINTSTRCONMENDEXWIT
Hodnota203945272910


SCAVENGER (Sběrač)
ScavengerCech Výrobců učí trpaslíky dvěma specializacím. Prvním jsou Scavengers, kteří křižují světem a shromažďují materiál potřebný na výrobu předmětů. Proto jsou také cvičeni v umění boje, aby se mohli vypořádat s nebezpečími, které jim jejich dlouhé výpravy mohou připravit.

Herní styl: Scavenger je vyučený trpaslický bojovník. Pokud se trpaslík vyučí na Scavegera, jeho pracovním zaměřením bude získávaní předmětů a materiálu z těl padlých nepřátel.


ARTISAN (Řemeslník)
ARTISANRaději než výpravy za dobrodružstvími, Artisani zůstávají doma v dílně a kutí předměty z materiálů nashromážděný Scavengerama a Bounty Hunterama . Když už se ale musí účastnit boje, dokážou si vykouzlit účinnou pomoc.

Herní styl: Artisani se specializují na výrobu. Právě proto dokáží jako jediní v boji ovládat válečné stroje. Artisani mají obstojné útočné a obranné schopnosti a jsou často viděni bojovat bok po boku s jejich válečnými stroji.


BOUNTY HUNTER (Lovec cenností)
bounty hunterBounty Hunter je veterán známý pro svou schopnost opatřit téměř cokoliv. Dokonce se o něm říká, že dokáže sehnat i dračí šupiny. V boji Bounty Hunter mistrně ovládá Whirlwind. Díky jeho dlouholetým zkušenostem je také velice schopným obchodníkem.


WARSMITH (Válečný kovář)
WarsmithWarsmith je schopný vyrábět věci tak profesionálně a precizně, že se o tom Artisané můžou nechat jen zdát. Kvůli jeho dovednosti ve stavbě obléhacích strojů je oblíben u vladařských dvorů ze všech končin světa. Kromě schopnosti Whirlwind je také velice zkušený ve všem, co se týká výroby předmětů.


Hledač pokladů (Fortune seeker)
Fortune Seeker je Bounty Hunter, který má nejlepší sběratelské schopnosti. Není žádný přesvědčivý důkaz, ale říká se že hledači pokladů jsou schopní vytrhnout vous z kníru Valky. Ačkoliv legenda o velkém množství Fortune Seekerů byla nepotvrzena, nedávný návrat několika Bounty Hunterů ze zdánlivě nemožné cesty podporuje pověsti o návratu Fortune Seekerů


Maestro (Mistr)
Mistrným řemeslníkům, kteří mají neobyčejné schopnosti, jsou udělovány tituly Maestro. Dokonce i ve spolcích mezi vůdci a staršími je ten, který je nazýván Masetrem velmi vzácný. Jejich vzkříšení bylo považováno za nemožné, kvůli ztrátě představivosti starobylých Trpasličích řemeslníků, ale několik ,v poslední době vrátivších se Warsmithů, znovu předvedlo starodávné nadpřirozené schopnosti o kterých se věřilo že byly ztraceny.

Copyright © Verenae
<--Zpět na rasy

orci

25.5.2007 20:26| jakub | rasy

OrcOrkové jsou rasou ohně. Mezi ostatními rasami vynikají svou silou. Po zničení obrů byli schopni vyhnat Elfy a stát se nejsilnější rasou na Adenu. Později však byli poraženi spojenou armádou Elfů a Lidí. Dnes žijí v arktické oblasti Elmore.

Speciální schopnosti rasy:
Mají silné rezistence na negativní vlivy jako je například jed nebo nemoc.

Základní charakteristika:
Orkové mají velikou sílu a maximální HP a MP úroveň. Rychle se zotavují. Nicméně jsou pomalí jak v útoku a pohybu, tak i v kouzlení. Jsou špatní lučistníci.

Základní vesnice orků
Orc village se nachází na Immortal Plateau. Vesnice je obklopena vysokými a statnými hradbami, díky kterým vypadá toto místo spíš jako vojenská pevnost, než domácká usedlost. V centru vesnice je strážný oheň, kteří hoří věčným a svatým ohněm Paagria. Na tomto místě Orkové pokračují ve cvičení sama sebe, v přípravě na budoucnost, kdy se opět pokusí získat vládu nad celým kontinentem.

Orc fighter (Orkský válečník)
Bez ohledu na pohlaví jsou všichni Orkové v mládí trénovaná na roli Válečníků. Na základě jejich obrovské síly, Orc Fighterové získávají zvláštní trénink v dvousečných a tupých zbraních. Méně obvyklé je také užívání válečných rukavic nebo pěstních čepelí, které se užívají v bojovém stylu Tangsu. Namísto brnění někteří orkové nosí tetování magického významu, které jsou tetována na různé částí jejich těl.
Způsob hraní:
Styl Ork Fightera se podobá ostatním válečníkům. Ork Fighter má větší sílů a kratší dobu zotavení, proto je vhodný pro začínající hráče. Nicméně jejich nízká obratnost (DEX) způsobuje pomalý pohyb a útok. Jejich šance na zásah a úhyb je taky nízká.


Orc Raider (Nájezdník)
Nájezdníci jsou Bojovníci, které vytříbili své válečné umění a zdokonalili schopnosti ovládat zbraně. Jsou hlavní bojovou silou Orků.
Způsob hraní:
Herní styl Orc Raidera je podobný jako styl ostatních válečníků, ale v porovnání s bojovníky ostatních ras, využívají víc skillů, které závisí na fyzické síle.


Monk (Mnich)
Orkské náboženství spočívá v uctívání Paagria. Orksá Rada Starších vybírá mezi Orc fightery ty, kteří chtějí vylepšit svoji fyzickou sílu, raději než se spoléhat na zbraně. Tito orkové jsou trénováni na Monky. Monk, který se rozhodl pro způsob síly a ohně, nevyužívá zbraně, ale učí se Tangsu, které vede k zdokonalení jejich fyzické síly.
Způsob hraní:
Monkové jsou charakterističtí svými rychlými tváří v tvář (melle) útoky. Také využívají techniku získávání magických sil a následovném okouzlení nepřátel. Samotářský mnich používá tetování namísto lehkého brnění a bojuje vybavením k blízkému kontaktu, kdy zatímco uhýbá nepřátelským útokům, sám způsobuje hrozivou škodu. Ve skupině je Mnich užitečný hlavě v rychlých a devastujících útocích.


Destroyer (Ničitel)
Vyvinutý z Orc Raidera je Destroyer expertem na boj, který vždy stojí v předních liniích na bojišti. Používá whirlwind k rozdrcení nepřátel. Bojuje neúnavně a beze strachu dokud nejsou všichni nepřátele poraženi. Destroyer má kolem sebe auru, která zahání jeho nepřátele na útěk, ze strachu k němu.


Tyrant (Tyran)
Tyrant využívá zbraně, která pomáhá jeho osobnímu Tangsu. Je vrcholným studentem chrámu síly a ohně. Tyrant je známý užitím takových technik, jako například Force Buster, která odpálí obrovskou energii, se kterou pak Tyrant zaútoči na víc nepřátel, Burning Fist, jejíž pomocí udeří ohnivou pěstí, nebo Punch of Doom, která způsobí extrémní poškození nepříteli, zatímco ale spotřebuje hodně fyzické síly.


Titan (Titán)
Ovládající obrovský meč nebo sekeru, tento Orkský válečný hrdina zadupe své nepřátele bez výjimky do země.


Grand Khavatari (Velký Khavatari)
Říká se že nejvýš kněží Kláštera Ohně ovládají sílu, která se směle může měřit se silou Titánů. Tito mistrovští Tyranti mají schopnosti předtím neviděné u Titánů, sledující skutečnou fyzickou zdatnost. Tito oddaní a talentovaní bojovníci, kterým je udělen titul Grand Khavatari, jsou mistři Tangsu a dávají přednost tetováním před těžkopádným brněním.
Ork mystic (Orkský mystik)
Orc mystic je žákem knězů v chrámu síly a ohně. Narozdíl od Paagrio Monks, kteří jsou vybírání ze silných válečníků aby byli trénováni k cestě kněze i válečníka zároveň, Ork Mystic byl poslán do chrámu velmi mlád. Neučí se pouze o bozích ohně a síly, je také zasvěcován do unikátního systému kouzel, který mají pouze Orkové. Všichni Orc Mystic získají základní bojový trénink.
Způsob hraní:
Ačkoliv se Orc Mystic plete do magie a kouzlení, kvůli své veliké síle a útočnému nadání se uplatňuje hlavně ve fyzickém souboji. Jejich hlavní způsob lovení nepřátel spočívá v užívání Icy Flame (ledového plamenu) a Soul Cry (nářek duše). Když už se jejich HP blíží k nule začínají absorbovat nepřátelské HP užitím Blood Feast (krvavá hostina) k navrácení svých fyzických sil.


Orc Shaman (Orkský šaman)
Orc Mystic, který byl požehnán bohem ohně se může stát Orc Shamanem. Mystic může posilnit Válečníky, kteří jdou do boje, širokou škálou kouzel, která vylepšuje jejich válečné schopnosti. Může také proklet nepřátele. Je jen málo horších věcí, než je pohled na orkskou armádu, se Shamanem ve svých řadách.
Způsob hraní:
Orc Shaman poskytuje rozsáhlou podporu ve skupinách - kouzlení užitečných kouzel a léčení ostatních. Může také kouzlit mocné kletby na nepřátele během bitev a dokonce mají i nějaké zkušenosti ve fyzickém souboji.


Overlord (Absolutní vládce)
Overlord je Shaman, který je kandidátem na vůdce kmene. Vytváří si vlastní klany a může klanovým členům poskytovat své rozsáhlé magické schopnosti. Overlord využívá schopnost Seal of Winter, která snižuje rychlost útoku blízkých nepřátel a Sight of Paagrio, která zvyšuje přesnost útoků členů svého klanu.


Warcryer
Warcryer je Shaman, který získal zvláštní trénink ve válečných písních, které jsou na vrcholu Orkského kouzelného systému. Podporuje své spojence těmito písněmi s magickými účinkem. Warcryer je velkou výhodou ve skupinových bitvách, díky jeho znalosti Chant of Fury, která zvyšuje rychlost útoku členů jeho skupiny, stejně tak jako Chant of Evasion, která zvyšuje schopnost úhybu.


Dominator (Vládce)
Orkové, kteří si uvědomili moc taktiky, Dominátoři, jsou přirozenými vůdci a strátégy. Titul Dominator je udělený pouze nejsilnějším Overlordům, kteří vedou pyšné válečníky, kteří by skočili z útesu bez nejmenšího zaváhání ohledně jejich vítězství.


Doomcryer (Prorok zkázy)
Na vrcholu Orkského kouzelnictví leží válečné písně, zvláštní nápěvy ve formě písní. Doomcryer je warcryer, jež je perfektně plynulý ve válečných písních, které valí zánik na nepřátele. Pouhými slovy léčí spojenecké síly a s nápěvy obdařenými mocnými magickými silami zvyšují morálku a proklíná nepřátele.
Copyright © Verenae


<--Zpět na rasy

dark elfy

25.5.2007 20:25| jakub | rasy

Dark Elves


Dark Elfové kdysi byli součástí kmenů elfů, ale byli vykázáni poté co se naučili černou magii za účelem získat sílu na boj proti lidem. Boj prohráli, ale pokračovali v učení temných umění. Dark Elves mají podobný vzhled jako jejich elfští příbuzní, ale jsou vyšší, mají modro-šedou kůži a stříbrné vlasy. Následují Shilien, bohyni smrti.

Speciální schopnosti rasy:
Ve srovnání s ostatními rasami, Elfové můžou déle udržet dech a lépe snášejí skoky z vysokých míst.

Základní charakteristika:
Protože mají vyšší STR a INT, jejich útočná schopnost je vysoká.

Základní vesnice temných elfů
Vesnice Dark Elfů, kde je atmosféra děsivá a ponurá, se nachází v obrovské jeskyni v zamlženém horském pásmu na severu. Horní část vesnice se honosí vysokým stropem který je vyztužen železnými podporami. Dole je temné jezero uprostřed kterého se tyčí socha Shilen. Ačkoliv je vesnice temná, nemají její obyvatelé problém najít cestu. Kvůli prokletí které na ně seslali stromoví Elfové, jsou těla temných elfů citlivá na sluneční světlo, ale naopak mají velmi vyvinutý orientační smysl v temnotě.Palus Knight
PallusPalus Knight je bojovník, který má šermířský výcvik na profesionální úrovni. Za účelem získání schopnosti efektivnějšího útoku a obrany, stále pokračuje v tréninku šermu a také používá zbraně a brnění na kterých můžou nejlépe zužitkovat bojové schopnosti Dark Elfů.
Způsob hraní:
Způsob hraní Palus Knightů je podobný způsobu ostatních rytířů, ale s vyšší útočnou schopností. Palus Knight má mnoho skillů zaměřených na velkou damage.


Assassin
AssassinDark Elfové kteří preferujou používání luků pře meči se stávají Assassiny. Jsou to tajemní bojovníci vyzbrojení luky a dýkami v light armoru (za účelem rychlého pohybu).
Způsob hraní:
Způsob hraní Assassinů je podobný způsobu člověka loupežníka (Rouge). Assassinové však ale mají vyšší útočnou schopnost a přístup ke kouzlům a skillům zaměřených na zvýšení poškození a ničení nepřátel.


Shilllien Knight (rytíř Shillien)
Narozdíl od Temple Rytířů, kteří používají magii světla a vody, Shillien rytíři používají magii temnoty a vody jako doplněk ke svým schopnostem s mečem. Shillien rytíř vysává fyzickou sílu protivníků skillem Summon Vampric Cubic nebo Summon Viper Cubic, nebo může vyvolat otrávenou krychli (cubic). Shillien knight může také zasáhnout bleskem své nepřátele užitím skillu Lightening Strike.


Bladedancer (čepelový tanečník)
Bladedancer užívá dvou mečů a zvyšuje schopnost členů družiny tancem. Pomáhá lovit zvýšením útočné síly členů družiny díky Dance of Warrior. Bladedancer také zvyšuje kritické zranění členů družiny užitím Dance of Fire.


Abyss Walker (Chodec peklem)
Abyss Walker je vycvičený v boji a průzkumu, specializuje se na úkladné vraždy. Využívá stejné techniky jako lidský Mercenery - Silent Move a Backstab, ale má větší útočnou sílu. Nicméně díky jeho relativně malé fyzické síle je Abyss Walker znevýhodněn v přímém souboji.


Phantom Ranger (Přízračný Tulák)
Phantom Ranger zachází zručně s lukem a používá podobné způsoby jako ostatní lučistníci, má také skvělou sílu útoku. Phantom Ranger oslabuje obranou sílu nepřátel díky kouzlům a může obtěžovat protivníky na dlouhou vzdálenost užitím Double Shot, když vystřelí dva šípy ihned po sobě.


Shillien Templar (Shillienin Templář)
Mezi Shillien Knight, následovníky bohyně podsvětí, Shillen, se říká že tito rytíři jsou jí požehnaní. Mistři černé magie, kteří také cvičí rozličné vyzívající magické schopnosti


Spectral Dancer (Spektrální Tanečník)
Spectral Dancer je Temný Elfský rytíř, který je schopen vyvolat bouři smrti a ničení díky tanci jeho dvou mečů. Bladedancer představuje nebezpečí pro nepřátele díky jeho tanci s meči avšak dokonce silnější,ale na druhou stranu velmi vzácní tanečníci, kteří využívají hrozivou rychlost a sílu jsou popisování jako Spectral Dancers.


Ghost Hunter (Lovec Duchů)
Titul udělovaný nejdokonalejším Abyss Walkerům, se nazývá Ghost Hunter. Ten kdo dosáhne tohoto titulu musí být známý pro jeho hbitou a ničící útočnou schopnost. S výjimkou veteránů velmi málo žijících Abyss Walkerů dosáhlo tohoto postavení.


Ghost Sentinel (Přízračný strážce)
Pokud mezi Elfy plní funkci elitních lučištníku Moonlight Sentinel, pak u Dark Elfů tento post zaujímá Ghost Sentinel. Jejich hlavní prioritou je schopnost ničit, říká se jim Ghost Sentinels, protože ať jejich cílem cokoliv, vždycky to zanikne.Dark wizzard
DarkWizzardDark Wizardi rozdělili světovou magickou sílu na 4 elementy, stejně tak jako světlo a temnotu. Pak zvýšili sílu těchto elementů a spojili je ve svoji magii. Dark Wizardi dokáží používat na střední úrovni elementární magii, černou magii a svolávácí kouzla (summon magic).
Způsob hraní:
Způsob hraní Dark Wizardů je podobný stylu ostatních Wizardů, ale jejich magie a typy jejich summonů jsou rozdílné od Wizardů jiných ras. Jako temní kouzelníci mají silné kouzla, za to však ale nízkou rychlost obnovování many.


Shillien Oracle
ShillienOracleShillien Oraclové jsou mystici, kteří si vypůjčili sílu od bohů - zvláště od Shillien - aby vykonávali zázraky. Ačkoliv mají podobné schopnosti jako Clericové a Oraclové, uctívají jiné bohy a mají rozdílná kouzla a skilly.
Způsob hraní:
Způsob hraní Shillien Oraclů je podobný stylu Clericů a ostatních Oraklů. Shillien Oraclové však mají přístup k jiným buffům a kouzlům.


Spellhowler
Spellhowler používá nejvyšší stupeň elementární magie. Je něco mezi Kouzelníkem a Nekromantem, kouzlí po zapůjčení síly z větru. Spellhowler působí silnou škodu zakouzlením Tempest (vichřice), která vytvoří tornádo okolo cíle, nebo může vykouzlit Hurikán ke střílení větrných ostří z dálky.


Phantom Summoner (Přízračný Vyvolávač)
Phantom summoner je proslulý vyvoláváním zlých duchů. Zapojuje se do bitev zvyšováním obraných sil jeho sluhů přes Servitor Physical Shield. Na zvyšování magické obrany používá kouzlo Servitor magic Shield. Phantom Summoner může také zvýšit rychlost útoku svých přisluhovačů díky Servitor Haste.


Shillien Elder (Shillienin Starší)
Shillien Elder je mistr nejvyšší úrovně v podpůrné magie - jeho zastrašující reputace zasévá strach do jeho nepřátel. Kouzlí rozdílná podpůrná kouzla, zahrnujíc Purify které léčí otrávení, krvácení a paralýzu spojenců. Útočná síla zbylých členů družiny je velmi zvýšena pouhou přítomností Shillien Elder.


Storm Screamer
Storm Screamer jsou nejdokonalejšími Spellhowlery, kteří praktikují nesrovnale silná kouzla, sotva byli vyjmuti z pozic těch kteří, reprezentují Ivory Tower, tak byli poskvrněni černou magií.


Spectral Master (Spektrální mistr)
Nejzkušenější z Phantom Summonerů, kteří dokáží vyčarovat příšery, jež spí v pekle, Spektral Master je nejdokonalejší DE vyvolávač, který dosáhl nového stádia síly díky vizím minulých ér.


Shillien Saint (Shilenin Svatý)
Silně věřící následovníci Shillien Saints jsou uctívači Mother Shilen, kteří spí ve stinných propastech podzemí. Jsou označováni za kněží pekla se schopnostmi vykonávat starodávné zázraky Shillen Elder které byly považovány za zapomenuté. Jsou také nadějí všech DE, jež věří že Shillien Saints budou zvěstovateli příchodu nového světa s návratem temných bohů.

Copyright © Verenae


<--Zpět na rasy

//<![CDATA[ _uacct = "UA-1362707-1"; urchinTracker(); //]]>

//<![CDATA[ //]]> NetAgent

NetAgent

elfy

25.5.2007 20:24| jakub | rasy

Elves"Rasa elfů byla moudrá a dokázala používat magii. Nebyli však tak moudří jako obři a proto je obři nechali pracovat v politice a magickém umění."

Rasa Elfů uctívá bohyni vody a přírody. Elfové mají štíhlá a pružná těla, dlouhé uši a krásné jemné rysy. Během doby obrů, měli mezi rasami nejvyšší místo. Když byli obři zničeni, síla a vliv Elfů byl oslaben. V dnešní době obývají pouze část lesa na hlavním kontinentu.

Zvláštní schopnosti Elfů:
Jejich schopnosti se slušně vyrovnají schopnostem ostatních ras. Mohou zadržet dech na delší dobu a také mohou skákat z větší výšky než ostatní.

Základní vlastnosti Elfů:
Elfové jsou moudří a bystří. Jsou rychlí v útoku, rychle běhají, a také rychle kouzlí. Mají také výborné vlastnosti pro své lukostřelce a velmi dobře vyhýbají nepřátelským ranám.
Elfská vesnice
Od starodávných časů, byla vesnice nacházející se nad jezerem obydlena Elfy, kteří žili v harmonii s blízkým lesem a vzkvétali pod ochranou Worldtree Glade. Po tom, co byli zrazeni Lidmi, 12 Starších Elfů vykouzlilo mocné kouzelné pole okolo lesa aby zabránili ostatním rasám od vstupu. Nicméně během války s DE bylo sedm Starších zabito a síla magického pole okolo Elfského lesa byla oslabena. Mladí elfové navrhovali že by měli přestat žít v izolaci od okolního světa a jejich požadavku bylo vyhověno. Jako výsledek bylo magické pole úplně odstraněno a dlouho ukrytá elfská pevnost byla konečně odhalena okolnímu světu.

The Worldtree Glade

The Worldtree Glade je domovem Mother Tree - největšího a nejstaršího stromu na světě. Říká se že bohové používali Mother Tree k vytvoření elfské rasy. Od té doby poskytuje Mother Tree ochranu lesu a jeho obyvatelům. Ačkoliv WorldTree Glade je přítomný v každé elfské osadě, původ všech stromů je ze semen Mother Tree. Okolo WorldTree Glade utočí strážci na vetřelce z ostatních ras a chrání elfy. Nerupa , starodávný pavouk, zavázán k ocrhaně elfů po domluvě s Mother tree, se tam nachází také.


• Elven Fighter (Elfský bojovník)
Elven Fighters jsou fyzicky trénovaní k ochraně lesa a svých elfích soukmenovců před nejrůznějšími nepřáteli, včetně příšer, Lidí a Temných Elfů. Bojovníky se stávají mladí Elfové se silným tělem i myslí, kteří příležitostně opouštějí les a cestují daleko za nebezpečím. Mezi jejich základní vybavení patří meč a kožené brnění.
Styl hry za Elven Fighter je podobný jako za ostatní bojovníky. Nicméně, díky vysoké obratnosti (DEX) mají rychlé pohyby a útok. Ačkoliv vládnou skvělou lukostřelbou a uměním rychlého uhýbání, jejich útoky nejsou tak silné jako útoky ostatních ras. Elven Fighters také ovládají léčící magii, kterou mohou na sebe sesílat.

VlastnostINTSTRCONMENDEXWIT
Hodnota233636263514


• Elven Knight (Elfský rytíř)
Elven Knights jsou trénovaní v šermu na profesionální úrovni. Díky tomuto tréninku mají efektivní útočné i obranné schopnosti, nosí mithrilové brnění a zbraně, se kterými svoje dovednosti nejlépe využívají.
Styl hry za Elven Knights je odlišný od hry za ostatní rytíře díky jejich vysoké agilitě a schopnosti sesílat uzdravující kouzla. Jejich rychlý pohyb a kouzlení z nich dělá žádané spolubojovníky.

• Temple Knight (Templář)
Temple Knight, který vyrostl až do výšin šermířství, využívá sílu Bohů světla a vody jak pro svou magii, tak pro svůj meč. Na bojišti vyvolává cubic na pomoc v útoku pomocí Summon Storm Cubic nebo cubic, který mu obnovuje fyzické síly kouzlem Summon Life Cubic.

• Sword Singer (Zpívající meč)
Swordsinger má nádherný hlas, kterým zvyšuje morálku svých spolubojovníků a pomáhá jim v boji. Umí i obnovovat jejich fyzické síly pomocí Song of Life nebo zvyšovat obrannou sílu spolubojovníků kouzlem Song of Earth. Zvuk Swordsingerova hlasu je vítaný v každé skupině.

• Elven Scout (Elfský skaut)
Někteří Elfové preferují luky před meči, z těchto Bojovníků se stávají Elven Scouts. Žijí pohodlně venku v lese, jejich základní výbavou je luk, dýka a lehké brnění.
Styl hry za Elven Scouta je podobný jako za Rogue, jehož schopnosti se nejlépe hodí do lesa. Jeho léčící a podpůrná magie je výhodou v každé skupině. Díky vysoké obratnosti (DEX) a rychlým pohybům bývají excelentními průzkumníky a mistři útoků z dálky.

• Plains Walker (Stepní chodec)
Plainswalker, který je přivyklý životu venku více než v uzavřeném prostoru, je dobrodruh vycvičený ve všech oblastech boje a průzkumu. Útočí na protivníky ze zadu s použitím Backstab, umí také odlákat příšeru od svojí skupiny pomocí Lure.

• Silver Ranger (Stříbrný hraničář)
Silver Ranger je ideální Elfí válečník v boji s lukem. Ovládá Double Shot, kterým vystřekí dva šípy rychle po sobě a Burst Shot, kterým zasáhne několik nepřátel v určitém okruhu.

• Elven Mystic (Elfský mystik)
Podobně jako lidští kouzelníci, používají elfští mystici útočnou a uzdravovací magii, stejně tak se oblékají do rób a nosí hole. Magickou moc si půjčují od duchů a zaměřují se na trénovaní magických dovedností.
Herní styl je podobný jako u Human Mystika, ovšem Elven Mystic má vyšší WIT a díky tomu i rychlejší kouzlení, stejně tak vyšší rychlost pohybu. Elven Mystik neumí používat černou magii.


VlastnostINTSTRCONMENDEXWIT
Hodnota372125402423


• Elven Wizzard (Elfský kouzelník)
Elven Wizardi rozdělují magické síly světa na čtyři elementy, podobně jako na světlé a černé. Zesilují účinky těchto elemtů a magicky je kombinují. Elven Wizardi ovládají středně náročnou elementální magii a vyvolávaní. Herní styl za Elven Wizarda je podobný jako za ostatní Wizardy jiných ras, ovšem, charakteristika magie, kterou ovládají, a typy stvoření, která vyvolávají, jsou odlišné. Ačkoli rychle kouzlí, síla magických útoků Elven Wizardů je slabší, neovládají také černou magii.

• Elemental Summoner (Vyvolávač elementálů)
Elemental Summoner používá v boji služebníky a ovládá nejrůznější typy vyvolávacích kouzel. Stejně jako ostatní vyvolávači, účastní se bitev prostřednictvím služebníků. Služebníkům zvyšuje obranou fyzickou i magickou sílu kouzly Servitor Physical Shield a Servitor Magic Shield. Elemental Summoner umí i zvyšovat útočnou sílu pomocí Servitor Haste.

• Spell Singer (Zpěvák kouzel)
Spellsinger je velmi blízký s magií elementálů a primárně ovládá magii, která pochází z vody. Umí kouzlit štít nazvaný Freezing Skin, který od něho odvrací zranění a střílí ledová ostří kouzlem Ice Dagger na nepřítele.

• Elven Oracle (Elfský věštec)
Elven Oracle je Mystik, který získává sílu Bohů k vykonávání zázraků. Sice má podobné schopnosti jako Human Cleric, vyznává ale odlišné Bohy, stejně tak ovládá jiná kouzla a dovednosti.
Styl hry za Elven Oracle je podobný jako za Clerica. Nicméně, Elven Oracle se rychle pohybuje, rychleji kouzlí a zaměřuje se na odlišné dovednosti.

• Elven Elder (Elfský stařešina)
Elven Elder zaujímá přední místo v náboženství Vody, pomáhá spojencům pomocí nejrůznějších podpůrných kouzel. Zvyšuje obranou moc štítů kouzlem Bless Shield. Když je nejhůře, umí seslat na nemrtvé Might of Heaven.

Copyright © Verenae
<--Zpět na rasy

human

25.5.2007 20:22| jakub | rasy

Human

Grain Kain s pýchou křičel k celému světu a vštípil duchy do své formy. Výsledek byl katastrofální. Jeho potomci byly slabí, hloupí, lstivý a zbabělí. Všichni Kainovým výtvorem pohrdali. Aby Kain překonal své hanebné selhání, opustil své potomky a na nějaký čas se ukryl před zraky ostatních. Jeho potomci jsou dnes nazýváni lidmi.

Lidé v Lineage II jsou podobní lidem v reálném světě. Lidé mají nyní největší sílu a populaci na kontinentech.

Zvláštní schopnosti Lidí:
Ačkoli lidé nevlastní žádné zvláštní schopnosti, jejich silná stránka je skutečnost, že mohou proniknout do mnoha povolání.

Základní vlastnosti Lidí:
Lidé jsou vyvážení ve všech povolání.Lidská vesnice - Mluvící Ostrov (Talking Island Village)
Mluvící ostrov je vzdálen od jižního pobřeží Gludio Territory a je navštěvovaná začínajícími rytíři a mystiky. V minulosti když Elfská rase vládla kontinentu, byla na ostrově založena škola kouzel sloužící lidem.

Po odchodu Elfů, několik Kouzelníků začalo s magickou školou jako místem vhodným pro vzdělávání talentovaných mystiků. Navíc od doby kdy byl na ostrově otevřen Cedrikův sál, mnoha začínajících rytířů začalo navštěvovat ostrov kvůli tréninku.
• Human Fighter (Lidský bojovník)
Povolání HF je základním typem Bojovníka. Postavy se učí základům boje s nejrůznějšími zbraněmi a získají základní trénink v fyzickém boji. Styl hry za Human Fightera: Povolání Bojovníků závisí na fyzické síle. Bojovníci používají meče, dýky a tupé zbraně. Jejich síla je v boji na blízko (melee). Nicméně, Bojovník se může cvičit a eventuálně i specializovat na střelbu z luku a stát se specialistou na boj z dálky. Toto povolání se vyznačuje velkou sílou a agilitou. Jestliže chceš ubíjet příšery nebo chceš být vyjímečný v zuřivém obléhání hradu, staň se Bojovníkem.

VlastnostINTSTRCONMENDEXWIT
Hodnota214043253011

• Human Knight (Rytíř)
Rytíři dostávají vojenský výcvik od státní organizace (nebo organizace odpovídající velikosti). Pro získání statutu Rytíře se člověk musí zaregistrovat v nejakém rytířském spolku. Rytíři považují čest za svou nejvyšší prioritu a jsou ochotni položit svůj život za svou vlast a za svého krále. Jejich základním vybavením jsou jednoruční meč a štít.
Styl Hry: Povolání Knight se specializuje na fyzický boj z blízka se zaměřením na obranu. Jejich obranné schopnosti jsou excelentní a jejich samoléčící dovednosti jim dovolují boj po dlouhou dobu bez asistence spolubojovníků. V boji ve skupině, se Knighti zaměřují na odvedení pozornosti a útoků příšer na sebe - to dovoluje ostatním spolubojovníkům příšeru zabít.

• Dark Avanger (Temný mstitel)
Narozdíl od paladina, který používá většinou bílou magii, používá Temný mstitel černou magii k zničení svých protivníků. Pohlcuje životní energii z mrtvol a odráží část zranění na své protivníky.

• Paladin (Paladin)
Paladin se modlí k bohům o sílu ochraňovat všechny drahocennosti a porazit zlé síly, které se mu postaví. Dokáže se sám léčit a snaží se v boji ochránit všechny členy své družiny.

• Rogue (Tulák)
Tuláci jsou bojovníci, kteří považují mrštnost za důležitější než hrubou sílu - a zisk za důležitější než čest. Narozdíl od Rytířů a Válečníků spoléhají i na útok zdálky. Preferují dýky, luky a lehké zbroje místo velkých zbraní a těžké zbroje, které by jen ztěžovaly jejich obratné útoky. Hlavní úkoly Tuláků zahrnují průzkum, špionáž a zákeřné vraždy. Vyjímečně může být skupina Tuláků využívána jako armáda lučeštníků.
Styl hry: Hra za postavu Rogua může být neuvěřitelně riskantní. Vše závisí na uhýbání před útoky (evasion), vyzbrojený bývá dýkou a lukem, pro Rogua může být obtížné bojovat s příšerami na vysokých levelech osamotě. Při hře ve skupině, měl by se Rogue vyhýbat první linii. V mnoha bojových situacích, může být užitečný díky vysoké šanci na kritický útok a útočení z povzdálí s použitím svých lučištnických schopností.

• Treasure Hunter (Lovec pokladů)
Známý též jako: "dýka číhající ve tmě" jedná na základě svých vlastních cílů. Dokáže se vyhnout svým nepřátelům nebo vrazit dýku do zad.

• Hawkeye (Orlí oko)
Spíš než dýkou ohrožuje své nepřátele zdáli lukem. Společně ve skupině s ostatními se jeho síly násobí. Proti jednomu protivníkovi je až neuvěřitelně přesný a více nepřátel dokáže zasypat přívalem šípů.
• Warrior (Válečník)
Válečníci se specializují na použití fyzických sil. Jelikož Válečníci nejsou členy pravidelné armády, většinou preferují samostatnou práci. Zaměřují se na rozvíjení bojových dovedností s různými zbraněmi. Vzhledem ke svému zaměření na zlepšení svých schopností si většinou od ostatních lidí udržují určitý odstup. Válečníci často žijí na okrajích vesnic a přijímají nekultivovaný životní styl.
Herní styl: Povolání Warrior se specializuje na fyzický boj z blízka se zaměřením na útočné dovednosti. Warrioři koncentrují svoje úsilí na zvyšování útočných dovedností a zabíjění příšer. Při boji ve skupině, Warrioři přijímají roli tanku. Jejich primární dovednosti a výhody jsou ve způsobování zranění, a to hodně.

• Warlord (Pán boje)
Více než na boj jeden proti jednomu se specializuje na boj jednoho proti mnoha a používá tyčové zbraně s dlouhým dosahem. Svým útokem dokáže řadu nepřátel omráčit a vyřadit z boje. Jeho síly se plně projeví v boji proti velkým skupinám nepřátel, jako například při obléhání hradu.
• Gladiator (Gladiátor)
Nikdo není lepší bv boji jeden na jednoho než Gladiátor. Jeho nepřátelé se mohou jen neúspěšně snažit vyhnout jeho útokům. Umí několik speciálních útoků a ovládá několik druhů zbraní.

• Human Mystic (Lidský mystik)
Povolání HM se zajímá o síly obklopující svět. Postavy objevují a využívají tyto síly. Díky tomu, že mají tendence zůstávat vzadu a číst v tlustých knihách nebo provádět experimenty s rozličnými materiály, nemají u ostatních zrovna dobrou reputaci. Bývají považováni za pilně studující kouzelníky, kteří jednou budou velmi mocní. Obyčejně se objevují jako postavy oděné v róbách a držící hůl, která jim pomáhá při kouzlení. Ovládají základní útočnou a léčící magii.
Styl hry za Mystika: Člověk, na rozdíl od Orků, ovládá všechny základní druhy magií zahrnující magii elementálů, bílou magii, podpůrnou magii, černou magii, a vyvolávací magii. Human Mystic, který hraje solo, hojně využívá útočné kouzlo Wind Strike. Co se týká fyzického boje na blízko, nemá Human Mystic srovnatelné vlastnoti s Fighterem.

VlastnostINTSTRCONMENDEXWIT
Hodnota412227392120

• Human Wizard (Lidský mág)
Lidští mágové rozdělují magické síly na čtyři základní elementy plus světlo a temnotu. Poté soustředí sílu těchto elementů a zkombinují je pro využití ve svých kouzlech. Většina Lidských mágů pochází z Iwory Tower nebo jsou učedníci mágů, kteří z této věže přišli už před dávnými časy. Mohou používat středně silnou elementární magii, černou magii a vyvolávací magii.
Styl hry: Human Wizard se zaměřuje na magii elementálů, vyvolávací magii a černou magii. Umí vyvolat příšeru a použít ji jako tank, nebo absorbovat HP z těla a přeměnit HP na MP. Při hře ve skupině, Human Wizard způsobuje velká zranění pomocí silných kouzel.

• Sorcerer (Čaroděj)
Čaroděj je matoucí osoba, která čerpá sílu samotných elementů k sesílání velmi mocné magie. Dokáže své nepřátele sežehnout proudem ohnivých kouzel, nebo je všechny ve svém okolí uspat.


• Necromancer (Nekromant)
Nekromanti využívají síly temnot používáním černé magie titánů. Dokáží si privolat nemrtvé služebníky nebo mohou nechat vybuchnout mrtvoly svých nepřátel.

• Warlock (Vyvolávač)
Vyvolávači považují magické síly za živoucí bytosti. Dokáží vytvořit něco z ničeho použitím vyvolávačské magie nejvyšších úrovní. Jako ostatní povolávači se zapojují do bitvy pouze zprostředkovaně léčením a posilováním svých služebníků.• Cleric (Kněz)
Kneží jsou Lidští mystikové, kteří si propůjčují moc bohů k provádění zázraků. Přestože často patří k nějaké církvi, někteří z nich se odmítají ztotožnit s jediným náboženstvím a jednají pouze na základě svých osobních zásad. Jejich magie je většinou používána k pomáhání ostatním lidem. Díky podstatě své profese se často vydávají na poutě kvůli svému náboženství.
Styl hry: Clerici se zaměřují spíš na bílou a podpůrnou magii než na útočnou magii. Při hře sólo, Cleric nosí lehké brnění a posiluje svoje schopnosti pomocí magie. Nicméně jsou pomalí bojovníci s nízkou fyzickou zručností. Pokud ale mají své léčivé schopnosti mohou bojovat samotně. Vzhledem k tomu, že Cleric používá jak podpůrnou magii tak i bílou magii, je užitečný při hře ve skupině hlavně díky kouzlům Might, Shield, a Heal. V kritických situacích má Cleric v zásobě ovládací kouzla jako třeba Sleep.

• Bishop (Biskup)
Biskup je svatá osoba tohoto období,která přináší zázraky léčení a uzdravování té nejvyšší úrovně. Pokud je donucen, tak bude bránit sám sebe. Biskup dokáže vyléčit různé druhy zranění a používá specializovanou magii proti nemrtvým.
• Prophet (Věštec)
Věštec posiluje své spojence a oslabuje své nepřátele pomocí nejvyšší úrovně podpůrné magie. S požehnáním svých bohů je schopen zvýšit množství fyzické i mentální síly nebo je schopen se sám teleportovat do vesnice.

Copyright © Verenae
<--Zpět na rasy

//<![CDATA[ _uacct = "UA-1362707-1"; urchinTracker(); //]]>

//<![CDATA[ //]]> NetAgent

NetAgent

tamed peti

25.5.2007 20:10| jakub | peti

Tamed petové

Časově omezeného 'Tamed' peta získáš ochočením volně žijícího zvířete v oblasti Beast farm. 'Tamed' petové jsou dospělou verzí 'Baby' petů, a na rozdíl od questových petů jsou schopni dobíjet a buffovat (Empower 3, Bless the Body/Soul 5, …) svého majitele. Druhy buffů závisí na krmivu kterým si Tamed peta ochočuješ.

Tamed pets nejsou permanentní jako peti získaní questem. Jsou zde pouze dokud se neodloguješ ;-).


'Tamed' petové - dospělá verze 'Baby' petů

Ochočitelné zvířata se dají najít v C4 lokaci Wild Beast Pastures. Ty to monstra jsou okolo levelu 65.
Postup při ochočování

• Kup krmivo od ,,prodavače krmiva" (Feed Vendor). Tito NPCs jsou kolem pastvin (Wild Beast Pastures). Existují dva druhy krmiva. 'Golden Spicy' a 'Crystal Spicy'. Podle toho čím svého peta nakrmíš, budeš od něho získávat příslušné buffy.

• Umísti krmivo do shortcut bar (to je ta tabulka kam si dáváš kouzla abys je mohl rychle použít). Označ nějaké zvíře (Alpen Kukkaburra, Alpen Buffalo, Alpen Cougar) a klikni na krmení.
• Zvíře ,,vyroste" jakmile je ochočení úspěšně dokončené. Ze začátku bude mít 1/2 HP. Jakmile uspějete s ochočováním poprvé, jeho HP se zdvojnásobí. Až uspějete podruhé tak se zdvojnásobí znovu.

• Nakrmte svého nového peta znova. Když se jeho jméno změní na 'Tamed xxx' tak to znamená že byl úspěšně ochočený. Jestliže místo toho jeho HP bude x4 , znamenáto že se ochočování nepovedlo, takže musíte bojovat o svůj život :o)

V Beast farm sa dají dělat questy související s tamed pety: Delicious Top Choice Meat (65lvl) nebo Bring Up With Love (65lvl).

baby peti

25.5.2007 20:09| jakub | peti

Baby Peti

Od Chronicle 4 můžeš mít jednoho ze tří druhů Baby Petů, a to: Baby Cougar, Baby Buffalo a Baby Kookaburra. Získat je můžeš splněním určitých questů (viz obr. výš), nebo zakoupením v Clan Hall jako Pet Exchange Tickety (550kA).

pict01

Baby peti nikdy nevyroustoua jejich schopnosti jsou velmi omezené. Defense mají velmi slabý, takže ve většině případů zemřou hned na první ránu, je tedy dobré je udržovat co nejdále od mobů. Stejně jako Defense mají slabý i Attack, takže v boji vám moc nepomůžou, a to i přes to že můžou používat Soulshoty, Spiritshoty a Blessed Spiritshoty. Armory ani zbraně však žádné nepoužívají.

Co tedy vlastně dělají? Healují. Ne moc, ale trochu to pomůže. Rozdíly v nich jsou na jakém levelu je můžeš získat a v tom, jak vypadají. Když jsou vyvolaní, odebírají vám 10% ze získaných expů, ale vyvíjejí se rychle (stoupá účinnost Heal skillu). Od normálních petů se liší ještě tím, že je musíte krmit jídlem "Baby Spice", které si sami odebírají z inventáře při 55% hladu. Jako u ostatních petů, máš 20 minut, po tom když zemřou, aby jsi je ressnul (dobrý je Blessed Scroll of Resurrection for Pets), jinak o svého Baby peta přijdeš. Quest můžeš udělat jen jednou (není opakovatelný), ale neztrácej naděj, pořád si ho můžeš koupit od jiného hráče nebo v Clan Hall. I Baby Peti se dají ,jako ostatní pet, pojmenovávat.


Skilly

Normal Heal
Level 26-29 = 26 hp
Level 30-38 = 39 hp

Critical Battle Heal (svítí HP Bar)

Level 26-29 = 100 hp
Level 30-38 = 141 hp

pict02

Questy na získání Baby petů

Baby Cougar - Navštiv Pet Managera Coopera v Giranu. Musíš splnit quest Help my Sister!. Nejnižší level nutný pro začátek questu je 26.
Baby Buffalo - Navštiv Pet Managera Waterse v Dionu. Musíš splnit quest Help my Uncle!. Nejnižší level nutný pro začátek questu je 25.
Baby Kookaburra - Navštiv Pet Managera Lundy v Gludiu. Musíš splnit quest Help my Son!. Nejnižší level nutný pro začátek questu je 24.

Itemy

 • pict03 Blessed Scroll of Resurrection for Pets
  - Scroll, který vzkřísí mrtvé zvířátko, s plným zdravím (HP) a obnoví jeho Exp.
 • pict04 Baby Buffalo Panpipe
  - Vyvolá Baby Buffalo
 • pict05 Baby Cougar Chime
  - Vyvolá Baby Cougar
 • pict06 Baby Kookaburra Ocarina
  - Vyvolá Baby Kookaburra
 • pict07Baby Spice
  - Jídlo určené pro Baby Pety


Video peti C4 (52,95MB)
Článek o baby petech přeložen ze slovenského článku by Morph: http://onlinegamers.cz/index.php?id=19&kn=17

Wyvern

25.5.2007 20:08| jakub | peti

Wyvern

Pouze hradní pán může volně létat na wyvernovi.
Na wyvernovi jde létat pouze poté, co promluvíte s Wyvern Managerem na nejvyšších patrech hradu. Před rozhovorem s touto NPC musíte jet na striderovi a budete potřebovat B krystaly.

Image

Wyverni musejí být stejně jako ostatní peti průběžně krmeni. Pokud jim dojde žrádlo, automaticky zmizí a hráč je navrácen do nejbližší vesnice.
Když letíte na wyvernovi, nemůžete útočit na žádná monstra, ale můžete použít jeho dech k útoku na ostatní hráče.
Zatímco letíte na wyvernovi, nemůžete zvedat předměty a používat skilly.
Když použijete příkaz /dismount, wyvern okamžitě zmizí. Pokud se tak stane ve vzduchu, utrpíte zranění způsobené pádem. Ve zvláštních oblastech, kam se normálně není možné dostat (např. nejvyšší patro Tower of Insolence), není sesednutí z wyverna povoleno.
Když se hradní pán změní, zatímco hráč letí na wyvernovi, hráč automaticky sesedne.

Strider

25.5.2007 20:06| jakub | peti

Strider

Když hatchling dosáhne levelu 55, může se prostřednictvím questu ( Little Wing's Big Adventure ) vyvinout na stridera. Další podrobnosti vám sdělí Wiseman Cronos v Hunters Village.
Strider má stejné jméno jako hatchling, ze kterého se vyvinul. Během přeměny jsou však vynulovány zkušenosti, buffy a debuffy, hlad, level apod. Jakmile se hatchling jednou přemění na stridera, nelze tuto změnu již vzít zpět. Stridera lze kdekoliv vyvolat použitím příslušného předmětu.

Image

Během lovu pomáhá strider svému pánovi stejně jako ostatní peti

Přeprava

Hráč, který vyvolal stridera, může použít tlačítko mount/dismount v okně s akcemi (Alt+C) k nasednutí na stridera. Když jede na striderovi, změní se některé vlastnosti.
P. Atk. a Speed (rychlost) budou převzaty od stridera, ostatní vlastnosti od hráče. Pokud je ale level hráče výrazně nižší než striderův, bude mít strider postih k P. Atk. i ke Speed. Pokud například bude level hráče nižší o 5 levelů nebo více, P. Atk. se sníží o 50 % nebo více (za každý level rozdílu navíc o 5 %). Pokud činí rozdíl mezi hráčem a striderem 10 levelů a více, bude striderova Speed snížena o polovinu.
Pokud po nasednutí na stridera spadne ukazatel hladu na 50 % nebo níž, dostane strider 50% postih na Speed a nasednutí/sesednutí bude také omezeno.
S tím, jak stoupá striderův level, roste i jeho Speed a naopak.

Omezení za jízdy na striderovi

Hráč se může účastnit boje i když jede na striderovi. Nemůže však používat fyzické skilly, a pokud má na sobě nějaké vybavení, tak nemá na stridera žádný účinek. Pasivní skilly ale stále účinkují a hráč může ze stridera i kouzlit. Pokud hráče ovlivňuje nějaký buff, debuff nebo léčení, nemá žádný efekt na stridera.
Pokud hráč na striderovi otevře inventář, není možné zobrazit i inventář stridera. Když hráč použije nějaký předmět (např. lektvar), má účinek pouze na hráče. Při teleportování je možné se přesunout do jiné oblasti na striderovi. Hráč ale nemůže dělat žádné sociální akce (úklona, tanec apod.), soukromé obchody, enchantovat předměty a používat trpasličí workshopy.
Když se hráč na striderovi ponoří pod vodu, zobrazí se hráčův dech a když zmizí, odečítají se striderovy HP.
Pokud hráč jel na striderovi a sesedne z něj, strider se automaticky vrátí do inventáře. To platí, i pokud se hráč na striderovi odhlásí ze hry nebo je odpojen.
Všechny zkušenosti, které hráč jedoucí na striderovi získá, náleží hráči. Strider navíc konzumuje méně žrádla když na něm hráč jede.

Smrt a zmizení stridera

Co se stane, když strider umře, záleží na tom, zda ho měl hráč před smrtí osedlaného nebo ne.
Pokud na něm hráč nejel a strider byl tedy normálním petem, zůstane určitou dobu jako mrtvola. Stejně jako ostatní peti, pokud nebude včas oživen, umře nenávratně.
Pokud ukazatel striderova hladu zůstane delší dobu pod určitou hranicí, strider zmizí. Pokud na něm zrovna jede hráč, vrátí se strider do inventáře. Když ho potom opět vyvolá, jeho ukazatel hladu bude ukazovat 0 %.

Hatchling

25.5.2007 20:05| jakub | peti

Hatchling vypadá jako malý drak a může se vyvinout do stridera. Quest na jeho získání je mnohem obtížnější než u Vlka. Narozdíl od něj má také několik odlišných vlastností.
Celkem jsou 3 druhy hatchlingů, každý z nich má jedinečné vlastnosti a skilly.

Image

Jsou dvě možnosti, jak získat hatchlinga - buď splnit příslušný quest - Little Wings, nebo ho získat od jiného hráče.
Po dokončení questu si není možné vybrat druh hatchlinga, ten bude vybrán náhodně.
Hatchling má zpočátku level 35. Žrádlo pro něj je možné získat od Pet Managera ve vesnici.

Druhy hatchlingů

 • Hatchling of Twilight : Nemá žádné zvláštní skilly, ale rychle se z něj stane strider vhodný pro přepravu.
 • Hatchling of the Stars : Je podobný kouzelníkovi a umí seslat dva druhy magie. Skillem Bright Burst způsobí cíli zranění a skillem Bright Heal se může sám léčit.
 • Hatchling of Wind : Je podobný bojovníkovi. Umí použít Wild Stun, který způsobí zranění a může omráčit, a Wild Defense, který zvýší hatchlingovu P. Def a M. Def.

zvířátka

25.5.2007 20:03| jakub | peti

Vlk je pet, kterého může získat i low-level postava. Vlci jsou velmi hbití a protože jsou poměrně slabí, měl by se o ně ze začátku majitel hodně starat, aby nezemřeli.
Narozdíl od hatchlinga nemá vlk žádné zvláštní schopnosti.

Image

Jsou dvě možnosti, jak získat vlka - buď splnit příslušný quest - Get a pet, nebo ho získat od jiného hráče.
Vlk má zpočátku level 15. Žrádlo pro něj je možné získat od Pet Managera ve vesnici.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

You commit an error. Write to me in PM, we will talk.

(Tommypab, 17. 8. 2022 12:10)

In it something is. I will know, many thanks for the information.
https://gayclub.cc
https://minclounge.com

They Live film retelling

(Thomasunona, 17. 8. 2022 4:19)

https://www.youtube.com/watch?v=ivCLSPKAdU4

go88

(Brucething, 17. 8. 2022 3:37)


go88

check my position porn videos most outstanding

(andrey_468 , 16. 8. 2022 8:39)

RedTube is yours - your Home of videos Porno. Unless I'm not aware of their existence; you will not find any better intercourse tube websites for a safe fap session than these locations full of pornography movies. That's additionally the rationale why you do not see any annoying commercials on my web site. With practically 20 years of experience, supplying the globe with every attainable type of free porn you possibly can imagine.

https://sweetboysporn.com
https://porn3.net

cabana

(RichardPinge, 15. 8. 2022 6:08)


cabana-de-inchiriat.ro este o platforma de listare a cabanelor, gratuita si fara comisioane. Rezervarea este facuta direct cu propietarul, fara intermediari! Cazare la munte, la mare, toata romania.

They Live film retelling

(Thomasunona, 13. 8. 2022 18:42)

https://bestmoviesyt.blogspot.com/2022/08/the-man-found-special-glasses-and-saw.html?sc=1660154821169#c21698017795775067

수입 + 투자 포함 + 출금 포함

(Danielstoox, 13. 8. 2022 1:45)

https://dasan.tium.co.kr/yc5/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=61472

casino siteleri

(casino siteleri, 12. 8. 2022 13:46)

casino siteleri

타오바오구매대행

(Davidgok, 11. 8. 2022 17:35)


타오바오구매대행

They Live film retelling

(Thomasunona, 11. 8. 2022 15:30)

https://bestmoviesyt.blogspot.com/2022/08/the-man-found-special-glasses-and-saw.html?sc=1660154821169#c21698017795775067

Gestão de Ferramentaria

(AnthonyPanny, 11. 8. 2022 4:20)


Sistema que padroniza processos, controla o ferramental, monitora a sua qualidade e otimiza seu tempo de utilização, atribuindo responsabilidades aos usuários e informando aos gestores sobre toda a operação em tempo real.

수입 + 투자 포함 + 출금 포함

(Danielstoox, 10. 8. 2022 22:16)

https://www.spsc.or.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=20096

The best futures

(Patriksax, 10. 8. 2022 16:49)

https://ruf.kr.ua/kak-poznakomitsya-s-parnem-10-neobychnyh-sposobov.html
Information not found. read carefully

How Binary Options Toil

(BruceMoxia, 9. 8. 2022 11:45)

Binary options let traders profit from price fluctuations in multiple pandemic markets, but it's foremost to be in sympathy with the risks and rewards of these unsettled and often-misunderstood financial instruments. Binary options influence confirm teeny-weeny congruity to accustomed options, featuring out of the ordinary payouts, fees, and risks, as showily as a unrivalled liquidity nature and investment process https://corretoras-opcoes-binarias.com/

Купить Мефедрон в Москве? Телеграмм - @FV_24 Купить Мефедрон. Телеграмм - @FV_24

(Timothyedub, 7. 8. 2022 10:05)

Купить Мефедрон в Москве? Телеграмм - @FV_24 Купить Мефедрон. Телеграмм - @FV_24


ССЫЛКА В ТЕЛЕГРАММ - https://t.me/FV_24

ССЫЛКА В ДЛЯ ВХОДА - https://t.me/FV_24

ССЫЛКА ДЛЯ ЗАКАЗА - https://t.me/FV_24

ССЫЛКА В ДЛЯ СВЯЗИ - https://t.me/FV_24

ССЫЛКА В НАШ КАНАЛ - https://t.me/FV_24

!!!МЕФЕДРОН МОСКВА!!!
Купить Мефедрон в Москве,
Сколько стоит Мефедрон в Москве,
Как купить Мефедрон в Москве,
Где купить Мефедрон в Москве,
Купить Мефедрон в Москве,
Сколько стоит КУРЕВО Мефедрон в Москве,
Купить КУРЕВО Мефедрон в Москве,
Цена на КУРЕВО Мефедрон в Москве,
Купить героин в Москве,
Купить экстази в Москве,
Купить шишки в Москве,
Купить гашиш в Москве,
Купить мефедрон в Москве,
Купить экстази в Москве,
Купить МДМА в Москве,
Купить лсд в Москве,
Купить фен в Москве,
Купить скорость альфа в Москве,
Купить гидропонику в Москве,
Купить метамфетамин в Москве,
Купить эйфоретики в Москве,
Купить закладки в Москве,
Купить Мефедрон закладкой в Москве
!!!МЕФЕДРОН МОСКВА!!!

Assay, unprejudiced a test

(Jameshaibe, 4. 8. 2022 18:04)

Hello. And Bye.
https://cdgamebuy.ru/

My book is free!!

(RodneyVek, 4. 8. 2022 3:35)

My book is free from Thursday, August 4, 2022, 12:00 AM , please download and review if possible. I will be very grateful to you.
Easy Recipes for Kids: 50+ Super Simple and Quick Recipe Book
https://www.amazon.com/dp/B08PSCMND4

Easy money in 5 minutes

(Jamessnarp, 2. 8. 2022 22:35)

Registration on the website: https://codepen.io/besplatnoff/full/mdXGraa

cabane pensiuni

(Davidgok, 2. 8. 2022 1:14)Cabane, pensiuni, hoteluri si apartamente de inchiriat intr-un singur site

폰테크

(Leonardamutt, 1. 8. 2022 17:48)


비대면폰테크 전국폰테크 폰테크신규개통 아이폰신규개통 서울폰테크 인천폰테크 부천폰테크 폰테크매장 구로구폰테크
천안폰테크 대구폰테크 제주폰테크 전남폰테크 경기폰테크 경북폰테크 경남폰테크 광주폰테크 폰테크출장 당일폰테크
대전폰테크 강원폰테크 전북폰테크 충남폰테크 부산폰테크 울산폰테크 충북폰테크 세종폰테크 구리폰테크 아이폰폰테크
춘천폰테크 원주폰테크 강릉폰테크 충주폰테크 제천폰테크 청주폰테크 아산폰테크 서산폰테크 안양폰테크 안산폰테크
전주폰테크 군산폰테크 익산폰테크 목포폰테크 여수폰테크 순천폰테크 포항폰테크 경주폰테크 광명폰테크 시흥폰테크
안동폰테크 구미폰테크 경산폰테크 진주폰테크 통영폰테크 거제폰테크 창원폰테크 수원폰테크 성남폰테크 서귀포폰테크


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66

následující »